MaindNyNa biela 78CBsoft 2017 78Sport logo Nike 78sita 78


Trénerská komisia STÚ

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017TRÉNERSKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Gregor Fotul - predseda
Mária Kuriačková - člen
Svetlana Lipárová - člen
Mário Ponek - člen
Milan Slovák - člen
Lenka Stanková - člen
Michal Varga - člen
logo etu

logo sov logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2017 - 245.509 Eur